Testning och vaccinering av anställda

Frågor kring testning och vaccinering av anställda är högaktuell i och med den pågående coronapandemin. Nedan redogör vi för vilka åtgärder en arbetsgivare har rätt och möjlighet att vidta samt ger svar på några av de vanligaste frågorna om vaccinering och testning. Innehållsförteckning
  1. Utgångspunkter
  2. Uppgifter om hälsa utgör känsliga personuppgifter (GDPR)
  3. Arbetsrättsliga konsekvenser vid vägran att genomgå vaccinering och testning
  4. ...