Steg-för-steg: Löneprocessen – Tjänstemannaavtalet Unionen

1. Förberedelser

Utifrån de centrala löneavtalen är det viktigt att stämma av de ekonomiska förutsättningarna i bolaget. Vidare är det viktigt att kontrollera vilka av de anställda som omfattas av revisionen och att deras ingående löner är korrekta. Gå igenom utvärderingen av föregående lönerevision för att se om det finns aspekter att ta hänsyn till. Stäm av att bolagets lönepolicy, lönesystem, lönekriterier, bedömningsgrunder och så vidare är aktuella och kända...