Råd & stöd

Här hittar du som är medlem i TEKO information om arbetsgivarfrågor, hållbarhet, märkning, forskning & innovation, logistik, handel & export och utbildning. Vissa sidor och dokument kräver medlemsinloggning där du hittar medlemsexklusiv information.

Råd & stöd för TEKO:s medlemsföretag

Arbetsgivarfrågor

Här finner du som medlem det du behöver i din roll som arbetsgivare. För medarbetare på medlemsföretag i TEKO finns under dessa sidor tillgång till bland annat blanketter, avtal, samt vissa handböcker.

Forskning, Innovation & Utveckling

Forskning, Innovation & Utveckling inom textil är ett av TEKO:s prioriterade områden. En satsning är avgörande för Sveriges fortsatta utveckling som betydande nation när det gäller nya material och produktionsmetoder

Hållbarhet & Hållbarhetslagstiftning

Hållbarhet är ett av TEKO:s prioriterade områden och vi arbetar för att stötta våra medlemsföretag på alla områden som ryms i hållbarhetsbegreppet.

Handel & Export

TEKO stödjer konsekvent frihandel på lika villkor och anser att frihandel är en förutsättning för att marknadsekonomi och konkurrens ska fungera på bästa möjliga sätt.

Logistik

Textilindustrin är en industri som är i ständig rörelse. Introduktioner av nya tillverkningstekniker är bara ett exempel på något som kan påverka produktionsmetoder och därmed logistikflöden.

Utbildning

Textil- & modebranschen har länge varit en av Sveriges mest spännande och innovativa branscher. Omsättningen för den svenska modebranschen är ungefär 326 miljarder kronor.

Märkning & Standardisering

Märkning av textila produkter är väldigt viktig. Det företag som sätter en produkt på marknaden ansvarar för att den har rätt fiber-, skötsel- och ursprungsmärkning.

Kontakt

Som medlem i TEKO är du välkommen att kontakta oss i frågor som rör ditt företag.