Bli medlem och få tid över till att fokusera på er kärnverksamhet istället

Vad ingår i medlemskapet?

Visa medlemsförmåner för:

Anpassat kollektivavtal - Tekoavtalet och Tjänstemannaavtalet

Kollektivavtalen – Tekoavtalet och Tjänstemannaavtalet – med för tekobranschen gällande löner och allmänna villkor. Läs mer

Fri rådgivning inom arbetsgivarfrågor

Arbetsrätt, kollektivavtalstillämpning, arbetstid, kompetensutveckling, lönebildning, arbetsmiljö, medarbetaravtal, pensions- och försäkringsfrågor, jämställdhet och diskriminering med mera. Läs mer

Telefonjour för arbetsgivarfrågor

Telefon- och e-postjour för snabb och professionell hjälp. Som Arbetsgivarmedlem i TEKO får du kostnadsfri tillgång per telefon till arbetsgivarjouren, vardagar 8-17, om du uppger företagets organisationsnummer.
Läs mer

Stöd inom hållbarhets- och miljöfrågor

Stöd vid miljöfrågor såsom kemikalier, miljömärkning, ISO 14001 samt löpande information om viktiga förändringar i miljölagstiftning. Som medlem har du även möjlighet att delta i TEKO:s Miljö- och Beredningsgrupp. Läs mer

Juridisk rådgivning och rättsskydd i immaterialrätt

Två timmars fri juridisk rådgivning i frågor om upphovsrätt, mönsterskydd och marknadsrätt samt bidrag till rättegångskostnader i processer, efter särskilt beslut. Läs mer

TEKOLOGISTIK - experter inom transport- och logistiktjänster

Genom att dra nytta av storskalefördelarna hos TEKO har ramavtal framgångsrikt upphandlats med ett antal logistikföretag. Genom medlemskap i TEKO erbjuds gratis logistikkonsultation och möjlighet att sänka logistikkostnaderna och samtidigt vara del av en mer hållbar och grönare varuförsörjningskedja. Läs mer

Kurser, utbildningar och seminarier

Kurser, utbildningar eller seminarier inom bland annat områdena lag och avtal, lönebildning, löneadministration och arbetsrätt. Läs mer

TEKO Plus - rabatter och förmånliga avtal

Som medlem i TEKO har du tillgång till ett flertal medlemsförmåner så som rabatterad el, drivmedel, hotell, kontorsmaterial och mycket mer. Läs mer

Arbetsrättsligt biträde vid domstolstvister

Som arbetsgivarmedlem i TEKO får du kostnadsfritt stöd i arbetsrättsliga tvister med individer och fackliga motparter i lokala och centrala förhandlingar och i domstol.

Rätten att använda sig av GINETEX-symbolerna

Medlemmar i TEKO har rätt att använda GINETEX-symbolerna för skötselmärkning (som ingår i standard ISO 3758:2012). Som svenskt nationellt GINETEX-kontor bistår TEKO sina medlemmar med nödvändig teknisk information, material och support som du som företag kan behöva. Läs mer

Tillgång till medlemsexklusivt material

På TEKO:s webbplats finns medlemsexklusiv information med allt från mallar för anställningsavtal till blanketter, handböcker och guider inom hållbarhet, arbetsrätt, affärsjuridik och andra arbetsgivarrelaterade områden. (OBS: Du måste vara fullvärdig medlem för att få tillgång till information rörande kollektivavtalen).
Läs mer

Andra förmåner som medlem i TEKO

Möjlighet att delta i fördelaktiga mässresor samt intressanta kurser och seminarier i aktuella textil- och modefrågor. Läs mer om aktuella events

 

Intresseanmälan om medlemskap

Räkna ut medlemsavgift

Som arbetsgivarmedlem i TEKO blir företaget automatiskt medlemsföretag i Svenskt Näringsliv. I medlemskapet hos TEKO ingår samma förmåner som branschmedlemmar får ta del av plus de tjänster som hör samman med arbetsgivarservice, till exempel telefonjour, fri rådgivning inom arbetsgivarfrågor med mera.

Räkna ut medlemsavgift för:

Ansök om arbetsgivarmedlemskap i TEKO

Välkommen att bli medlem hos oss i TEKO. Fyll i dina uppgifter nedan för att starta ansökningsprocessen.

Kontakta oss vid frågor:

08-762 68 80, [email protected]

Du kommer att få en länk till er ansökan via denna e-post.
E-postadressen använder vi för att informera om ansökningsprocessen och svara på supportfrågor.

Fyll i ditt organisationsnummer så skickas ny länk till dig.

Ansök om branschmedlemskap:

Ladda ner inträdesansökan, skriv ut, fyll i och underteckna. Sänd till:

TEKO, Sveriges textil- och modeföretag
Box 5510
114 85 Stockholm

Vanliga frågor och svar om medlemskapet

Finns det olika typer av medlemskap hos TEKO?

TEKO erbjuder två typer av medlemskap. Som arbetsgivarmedlem i TEKO blir företaget automatiskt medlemsföretag i Svenskt Näringsliv. Som branschmedlem i TEKO blir företaget inte automatiskt medlem i Svenskt Näringsliv och omfattas därmed inte heller av kollektivavtal eller service inom arbetsgivarfrågor, utan enbart av de tjänster och förmåner som finns inom vår branschservice. I avsnittet "Bli Medlem" kan du läsa mer om vad som ingår i respektive medlemskap.

Vi har inte någon produktion i Sverige. Kan vi gå med ändå?

Ja! Variationen bland medlemmarna i TEKO är stor. Vi har medlemmar som är allt ifrån producerande underleverantörer eller renodlade designdrivna varumärken till grossister. Vissa bedriver butiksverksamhet och andra säljer enbart till företag. Slutprodukten kan vara underställ, fallskärmar, arbetskläder, filter, kapell, linnedukar, barnkläder, skjortor, bilklädsel, gardiner, växthusväv, ljudabsorbenter… Alla företag i Sverige som på ett eller annat sätt arbetar med den textila fibern, kan bli medlemmar i TEKO. Den svenska mode och textilindustrin har gått från att vara en arbetsintensiv bransch till att bli en kunskapsintensiv där svenska varumärken har visat sig vara mycket framstående inom design, produktutveckling och varumärkesbyggnad. Av den anledningen har inte våra medlemmar nödvändigtvis egen produktion.

Hur får vi rätt att använda GINETEX-symbolerna?

Genom medlemskap i TEKO får ni rätt att använda GINETEX-symbolerna. Beroende på vad som passar just ert företag finns två typer av medlemskap: arbetsgivar- eller bransch. Arbetsgivarmedlemmar får tillgång till hela vårt serviceutbud och är knutna till kollektivavtalen. Har ni inga eller få anställda, eller har er kollektivavtalshemvist i annat förbund kan branschmedlemskap passa bättre.

Läs mer om våra olika medlemskap ovan!

Vad är kostnaden för medlemskap i TEKO?

Vår medlemsavgift för arbetsgivarmedlemskap är baserad på den totala lönesumman (inkl. vd och ägare) i företaget. Till denna avgift tillkommer en fast kostnad för branschmedlemskap och avgift till Svenskt Näringsliv. Avgiften är 0,13 procent av lönesumman plus 1 000 kr för branschmedlemskap och avgiften till Svenskt Näringsliv för företag med upp till 249 anställda är 0,09% av lönesumman minus ett grundavdrag på 500 000 kr. För företag med 250 eller fler anställda, vänligen kontakta TEKO:s kontor eller mejla oss på [email protected] Minimiavgiften är 10 % av ett prisbasbelopp plus branschavgift.

För företag som önskar enbart branschmedlemskap baserar vi avgiften på antalet anställda. För 2022 ser trappan ut som följer:

0 - 9 anställda: 1 000 kr
10 - 49 anställda: 5 000 kr
50 - 249 anställda: 10 000 kr
250+ anställda: 15 000 kr.

Ovan finns en räknesnurra - "Räkna ut medlemsavgift" - där man kan beräkna den uppskattade kostnaden för sitt företag. OBS, för 250 eller fler anställda, vänligen kontakta TEKO:s kontor eller mejla oss på [email protected]

Vad är fördelarna med medlemskap gentemot att ha hängavtal med facket?

1. Det är alltid dyrare med hängavtal (avtal träffat direkt med facket) än med kollektivavtal genom medlemskap i arbetsgivarorganisationen TEKO. Kostnaden för omställningsförsäkringen är 0,4 % (av årslönesumman) högre för tjänstemän (TRR) och 0,3 % högre för arbetarna (TSL). Omställningsförsäkringen ger de anställda ersättning och hjälp till nytt arbete vid arbetsbrist. Vissa hängavtal innebär ytterligare pålagor såsom fler och dyrare regler när det gäller ersättningar m.m. En del fackföreningar tar dessutom ut administrativa avgifter för hängavtal. 2. Hängavtal ger inte tillgång till rådgivning och tolkningshjälp. Hängavtal innebär att ett kollektivavtal gäller, men företaget får ingen hjälp att tolka och tillämpa avtalet. Företaget blir hänvisat till arbetstagarsidans tolkning. Den mest kvalificerade hjälpen kan TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag, som träffat avtalet och företräder företagen, ge. Om företaget blir medlem i TEKO gäller automatiskt våra kollektivavtal. Eventuella hängavtal måste då sägas upp. Avgiften för omställningsförsäkringen kommer då att halveras och eventuella administrativa avgifter försvinner. För de anställda innebär övergången från hängavtal till kollektivavtal oftast ingen förändring.

Varför är det fördelaktigt att vara anställd i ett företag som är medlem i TEKO?

Att vara medarbetare på ett företag som är medlem i TEKO innebär en ökad trygghet. Kollektivavtalet innehåller regler om:

- allmänna anställningsvillkor, t.ex. semester, uppsägningstider, övertidsersättning med mera
- löner och lönerevision, samt
- att alla medarbetare ska omfattas av försäkringar i form av ålderspension, sjukförsäkring, omställningsstöd, tjänstegruppliv och trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

Vi skulle behöva se över våra logistikflöden - kan ni hjälpa till med det?

Ja det kan vi! Alla TEKO:s medlemsföretag, oavsett typ av medlemskap, har möjlighet att genom TEKO Logistik ta del av tjänster inom logistik och varuförsörjning. Genom att dra nytta av storskalefördelarna hos TEKO har ramavtal framgångsrikt upphandlats med ett antal logistikföretag. TEKO Logistik erbjuder även support vid projekt och implementering av nya transportörer, logistiklösningar etc. TEKO Logistik drivs helt av TEKO:s partner Greenway Logistics AB och är utvecklat av specialister med lång erfarenhet av logistik från textil- och modeindustrin.

Läs mer om TEKO Logistik under "Vi arbetar med" på startsidan.