Logistik

Textilindustrin är en industri som är i ständig rörelse. Introduktioner av nya tillverkningstekniker är bara ett exempel på något som kan påverka produktionsmetoder och därmed logistikflöden. Logistikmarknaden i sig har även idag en högre förändringstakt än på många år. Logistikflödena internationaliseras i takt med att företagens produktion och privatpersonernas konsumtion globaliseras. Leveransplanering måste fungera för att produktionen ska fortgå, då är det viktigt att veta hur leveranskedjans olika delar ser ut, samt logistikens betydelse för tidplanen.

Att som textilföretag hålla sig uppdaterad och vara medveten om de logistiska alternativ som finns och dessutom ha kunskap om att anpassa flödena för att uppnå högsta effektivitet, kan vara en svår uppgift men är av stor betydelse. En effektiv logistikplanering och leveranssäkerhet kan vara avgörande för den slutgiltiga kundnöjdheten i en bransch där det ställs stora krav på att produkter levereras i rätt tid inför en ny säsong eller lansering av en ny kollektion.