Forskning & Innovation

Forskning och innovation inom textil är ett av TEKO:s prioriterade områden. En satsning är avgörande för Sveriges fortsatta utveckling som betydande nation när det gäller nya material, nya produktionsmetoder och sätt att göra textil mer hållbart. Nya affärsmodeller behövs! Produktion av varor och tjänster som svarar mot marknadens behov, utvecklingens möjligheter och planetens förutsättningar för ett mer hållbart samhälle.

Centralt för innovationsområdet är fokuset på hela värdekedjor som integrerar forskning, innovation och produktion med marknadens och de politiska förutsättningarna.

Stiftelsen Svensk Textilforskning

Under de senaste åren har arbetet med dessa frågor intensifierats inte minst då det gäller arbetet i TEKO:s stiftelse, Stiftelsen Svensk Textilforskning. SST har som mål att tillsammans med TEKO stödja teknisk och vetenskaplig forskning och högre undervisning rörande textila produkter samt deras framställning och användning. Vill du söka pengar för textil forskning, se mer information här

Många forskningsprojekt

Det finns ett stort antal forskningsprojekt inom textil, där TEKO eller våra medlemsföretag är representerade i de flesta av dem. Forskningsprojekten är såväl tvärdisciplinära som branschöverskridande och löper över kort eller lång tid. De hanterar olika aktuella ämnen inom textilforskning så som exempelvis innovativa och alternativa material, hållbarhetsfrågan, förnyelsebara råvaror eller nya färgningstekniker. Mer om dessa finns att läsa under respektive underflik till vänster.

Vill du veta mer om hur vi engagerar oss i olika projekt kontakta Cecilia Nykvist[email protected].