Hej!

Vår nya webbplats är lanserad och vi hoppas att du kommer uppskatta den.
Du som redan är medlem behöver registrera ditt konto i den nya plattformen för att kunna logga in och ta del av våra medlemsförmåner.

Har du redan fått den här informationen och skapat ditt nya konto loggar du förstås in som vanligt.

Med vänliga hälsningar, TEKO

Registrera ditt konto

Kalendarium

Möte Arbetsgivargrupp TEKO

Genom regionkontoren erbjuds TEKO-medlemmarna att samverka i lokala samarbetsgrupper. Alla medlemsföretag är välkomna att delta. Tyngdpunkten för arbetsgivargrupperna ligger inom arbetsgivarområdet. För branschspecifika frågor, till exempel handelspolitik och miljö, ansvarar istället experter på huvudkontoret i Stockholm eller i Borås. Regionkontoren erbjuder medlemsföretagen; individuellt stöd vid tolkning av lagar och avtal…

Datum

08 June 2017

Plats
Tranemo Textil
Läs mer
Kontaktperson

Anna Häller eller Helena Utter

Tel. Anna Häller 031-62 94 49, Helena Utter 031-62 94 42

E-mail: anna.haller@teknikforetagen.se, helena.utter@teknikforetagen.se

Läs mer »

Frukostmöte Marketplace Borås – Nya miljövänliga textila fibrer

Cecilia Tall, Generalsekreterare på TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag föreläser om olika fibrers miljöpåverkan samt ger förslag på hur man kan göra bättre val eller undvika skadlig påverkan på miljön. – ”Jag tänker tala om fibrer och varför man ska välja vissa framför andra, och också ge en uppdatering om…

Datum

08 June 2017

Plats
Marketplace Borås, Textile Fashion Center
Läs mer
Kontaktperson

Jessica Pieper Haglund

Tel. +46 (0) 706 244 090

E-mail: jessika@marketplaceboras.se

Läs mer »

Företagets arbetsmiljöarbete 1

Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, bland annat de om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Enligt dessa ska arbetsmiljöarbetet ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Detta innebär att arbetsmiljöfrågor hanteras på ett systematiskt sätt, utifrån de regler som gäller för verksamheten. Arbetsgivaren – företaget – har…

Läs mer »

Kurs: Praktisk arbetsrätt 21-22 nov

Beskrivning Med ökad kunskap kan de flesta konfliktsituationer förebyggas och uppkomna tvister rörande anställning, uppsägning, kollektivavtal, medbestämmande, diskriminering med mera lösas på arbetsplatsen. Vidare kan avtalens anställningsformer, arbetstids- och betalningsregler anpassas så att produktionen organiseras optimalt. Det förutsätter god kännedom om lagar och kollektivavtal. Kursen ger en bred och grundlig…

Datum

21 November 2017

Plats
Göteborg
Läs mer
Kontaktperson

Helena Utter

Tel. 031-62 94 42

E-mail: helena.utter@teknikforetagen.se

Läs mer »