Kalendarium

BioLyftet, 2-dagarsutbildning (digitalt) Skövde 7 okt och 21 okt

Utbildningssatsningen BioLyftet riktas till små och medelstora företag som praktiskt vill börja att använda biobaserade, återvunna eller återvinningsbara material i sina plast- och textilprodukter. Målet är att företaget efter genomförd utbildning ska ha tagit fram en plan med aktiviteter för att praktiskt prova och utvärdera hållbara material i sina produkter.…

Datum

21 October 2020

Plats
Digitalt
Läs mer
Kontaktperson

Erik Perzon

Tel. 0761-47 63 87

E-mail: [email protected]

Läs mer »

BioLyftet, 2-dagarsutbildning (digitalt) Stockholm 4 nov och 25 nov

Utbildningssatsningen BioLyftet riktas till små och medelstora företag som praktiskt vill börja att använda biobaserade, återvunna eller återvinningsbara material i sina plast- och textilprodukter. Målet är att företaget efter genomförd utbildning ska ha tagit fram en plan med aktiviteter för att praktiskt prova och utvärdera hållbara material i sina produkter.…

Datum

04 November 2020

Plats
Digitalt
Läs mer
Kontaktperson

Erik Perzon

Tel. 0761-47 63 87

E-mail: [email protected]

Läs mer »

Utbildning: Arbetsrätt och kollektivavtal 25-26 nov

TEKO anordnar en utbildning i Arbetsrätt och kollektivavtal för TEKO:s medlemsföretag. För att minska risken för spridning av coronaviruset covid-19, erbjuds kursen i digital form. Med ökad kunskap om arbetsrätt och kollektivavtal kan många konfliktsituationer förebyggas och uppkomna tvister rörande anställning, uppsägning, kollektivavtal, medbestämmande, diskriminering med mera lösas på arbetsplatsen.…

Datum

25 November 2020

Plats
Digitalt via Microsoft Teams
Läs mer
Kontaktperson

Helena Utter

Tel. +46 31 62 94 42

E-mail: [email protected]

Läs mer »

Bioekonomiriksdagen 2021 – Lund 5-6 maj!

Välkommen till Bioekonomiriksdag 2021 i Skåne! Två dagar med ledande forskare och företagare inom bioekonomi. Klimatförändringar till följd av fossila utsläpp är en av vår tids stora utmaningar. Att lyckas skapa tillväxt utan att utarma jordens resurser blir helt avgörande för att vi ska nå en hållbar produktion och konsumtion…

Datum

05 May 2021

Plats
AF Borgen och Lunds universitet
Läs mer
Kontaktperson

Linnéa Wettermark

E-mail: [email protected]

Läs mer »