Hej!

Vår nya webbplats är lanserad och vi hoppas att du kommer uppskatta den.
Du som redan är medlem behöver registrera ditt konto i den nya plattformen för att kunna logga in och ta del av våra medlemsförmåner.

Har du redan fått den här informationen och skapat ditt nya konto loggar du förstås in som vanligt.

Med vänliga hälsningar, TEKO

Registrera ditt konto

Kalendarium

Workshop: competitive manufacturing/sourcing of textiles and apparel from high cost regions

Hemflyttning av produktion sker i många industrier, några av anledningarna är att de långa avstånden till de nuvarande produktionsländerna påverkar den ekonomiska hållbarheten negativt, minskar transparens, påverkar arbetsmarknaden negativt, och har oacceptabel miljöpåverkan. Viljan finns från både företag och samhälle att ha en levande lokal textilindustri, med det saknas kunskap…

Datum

07 September 2017

Plats
Textile Fashion Center
Läs mer
Kontaktperson

Rudrajeet Pal

E-mail: rudrajeet.pal@hb.se

Läs mer »

Företagets arbetsmiljöarbete 1

Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, bland annat de om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Enligt dessa ska arbetsmiljöarbetet ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Detta innebär att arbetsmiljöfrågor hanteras på ett systematiskt sätt, utifrån de regler som gäller för verksamheten. Arbetsgivaren – företaget – har…

Läs mer »

Nordic Textile Art – XXXXOVER Borås 13-19 september

CROSSOVER BORÅS 2017 THE XVIII ETN CONFERENCE ETN – European Textile Network, The Textile Museum in Borås, The Swedish School of Textiles – University Borås, The City of Borås and NTA – Nordic Textile Art welcomes you to Borås in September 2017. The Conference aims to present a global perspective…

Datum

13 September 2017

Plats
Textilhögskolan Borås
Läs mer
Kontaktperson

E-mail: info@nordictextileart.net

Läs mer »

Företagets arbetsmiljöarbete 1

Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, bland annat de om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Enligt dessa ska arbetsmiljöarbetet ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Detta innebär att arbetsmiljöfrågor hanteras på ett systematiskt sätt, utifrån de regler som gäller för verksamheten. Arbetsgivaren – företaget – har…

Datum

28 September 2017

Plats
Stockholm
Läs mer
Kontaktperson

Jeanette Nyström

E-mail: jeanette.nystrom@teknikforetagen.se

Läs mer »

Företagets arbetsmiljöarbete 1

Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, bland annat de om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Enligt dessa ska arbetsmiljöarbetet ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Detta innebär att arbetsmiljöfrågor hanteras på ett systematiskt sätt, utifrån de regler som gäller för verksamheten. Arbetsgivaren – företaget – har…

Datum

03 October 2017

Plats
Göteborg
Läs mer
Kontaktperson

Jeanette Nyström

E-mail: jeanette.nystrom@teknikforetagen.se

Läs mer »

Företagets arbetsmiljöarbete 1

Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, bland annat de om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Enligt dessa ska arbetsmiljöarbetet ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Detta innebär att arbetsmiljöfrågor hanteras på ett systematiskt sätt, utifrån de regler som gäller för verksamheten. Arbetsgivaren – företaget – har…

Datum

25 October 2017

Plats
Jönköping
Läs mer
Kontaktperson

Jeanette Nyström

E-mail: jeanette.nystrom@teknikforetagen.se

Läs mer »

Företagets arbetsmiljöarbete 1

Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, bland annat de om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Enligt dessa ska arbetsmiljöarbetet ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Detta innebär att arbetsmiljöfrågor hanteras på ett systematiskt sätt, utifrån de regler som gäller för verksamheten. Arbetsgivaren – företaget – har…

Datum

31 October 2017

Plats
Sundsvall
Läs mer
Kontaktperson

Jeanette Nyström

E-mail: jeanette.nystrom@teknikforetagen.se

Läs mer »

Kurs: Praktisk arbetsrätt 21-22 nov

Beskrivning Med ökad kunskap kan de flesta konfliktsituationer förebyggas och uppkomna tvister rörande anställning, uppsägning, kollektivavtal, medbestämmande, diskriminering med mera lösas på arbetsplatsen. Vidare kan avtalens anställningsformer, arbetstids- och betalningsregler anpassas så att produktionen organiseras optimalt. Det förutsätter god kännedom om lagar och kollektivavtal. Kursen ger en bred och grundlig…

Datum

21 November 2017

Plats
Göteborg
Läs mer
Kontaktperson

Helena Utter

Tel. 031-62 94 42

E-mail: helena.utter@teknikforetagen.se

Läs mer »