Märkning & Standardisering

Märkning av textila produkter är väldigt viktig. Det företag som sätter en produkt på marknaden ansvarar för att den har rätt fiber-, skötsel- och ursprungsmärkning. Det finns också olika miljömärkningar och certifikat. TEKO hjälper er med all typ av märkning och inloggade medlemmar hittar en internationell märkningsguide till vänster.
En viktig del av textilmärkning är tvättsymbolerna, Ginetex. Dessa är varumärkesskyddade och kräver en licens för att användas – en licens som ingår i TEKO-medlemskap. Inloggade medlemmar hittar alla Ginetex-symboler för nedladdning till vänster.

Standarder finns på många områden inom textil. Att använda standarder är frivilligt, men innehåller ofta best practice för branschen. Att använda standardiserade metoder för sina produkter underlättar både för företaget själva, men också för kunder och konsumenter.

Arbetet med standarder i Sverige görs via SIS, Svenska institutet för standarder. TEKO är sedan många år aktiva i SIS tekniska kommitté för textilier, TK160. Medlemsföretag som är intresserade av standardiseringsarbetet och vad kommittén jobbar med är välkomna att kontakta oss på [email protected]