Märkning

De vanligaste typerna av märkningar inom textila området är fibermärkning, ursprungsmärkning, skötselmärkning och miljömärkning .

Fibermärkning

Fibermärkning är ett lagkrav på EU-nivå och därmed obligatorisk. Vilka produkter som ska märkas och på vilket sätt regleras i förordningen, men grundregeln är att alla varor som består av minst 80 viktprocent av textil ska märkas och fiberkomposition skrivs i storleksordning. Endast fibernamn som finns i förordningen får användas.

Ursprungsmärkning

Reglerna i fibermärkningsförordningen gäller i hela EU, men utöver dessa får varje medlemsland lägga till vissa regler. Ett exempel på en sådan nationell regel är ursprungsmärkning – i Danmark måste du ursprungsmärka enligt lag men inte i Sverige.

Ursprungsbestämmelse för textil kan vara komplicerade då en produkt sällan är tillverkad på ett ställe – fiber, tråd, färgning och sömnad kan vara gjort i olika länder. Kommerskollegium har en bra sammanställning av ursprungsregler och inloggade medlemmar kan hitta vad som gäller i olika länder i TEKO:s märkningsguide till vänster.

Skötselmärkning

Skötselmärkning är information till konsumenten om hur den textila produkten ska skötas – hur den ska tvättas, torkas och strykas. Många länder har krav på skötselmärkning, både i form av text (t.ex. ”tvättas kallt) och symboler. De klassiska fem tvättsymbolerna ägs av Ginetex och är varumärkesskyddade och kräver därför licens för att få användas. Den licensen ingår i TEKO-medlemskap och alla medlemmar får använda symbolerna samt clevercare fritt.
Ginetex används i stora delar av världen undantaget USA. De har ett eget system med andra symboler som köps via standardiseringsorganisationen ASTM.

Textila märkningar för miljö och hälsa

Det finns många textila märkningar som baserar sig på miljö, till exempel vilken mängd kemikalier som använts eller hur fibern är odlad. Att använda den här typen av märkningar är inte ett lagkrav, utan att sätt att visa att företagets produkter håller en viss standard eller är tillverkade på ett särskilt sätt.
Miljömärkningar och certifikat är inte okomplicerade att använda, då de ofta innebär både extra kostnader och administrativt arbete. I TEKO:s bok Sustainable Fibre Toolkit, som inloggade medlemmar kan läsa här, finns en översikt över de vanligaste textila miljömärkningarna.

 

 

Relaterade länkar