Märkning

De vanligaste typerna av märkningar inom textila området är fibermärkning, ursprungsmärkning, skötselmärkning och miljömärkning .  

Fibermärkning

Fibermärkning är ett lagkrav på EU-nivå och därmed obligatorisk. Vilka produkter som ska märkas och på vilket sätt regleras i förordningen, men grundregeln är att alla varor som består av minst 80 viktprocent av textil ska märkas och fiberkomposition skrivs i storleksordning. Endast fibernamn som finns i förordningen...