Standardisering

Det bedrivs ett kontinuerligt standardiseringsarbete inom alla tänkbara områden, både på svensk, europeisk och internationell nivå. En svensk standard har beteckningen SS, en europeisk standard EN och en internationell ISO.

Tekniska kommittéer

Inom standardiseringsarbetet pratar man om tekniska kommittéer och arbetsgrupper. Ofta har de olika länderna ”spegelgrupper” till de som finns på europeisk och/eller internationell nivå. Inom TEKO:s område är de mest relevanta tekniska kommittéerna (TK) följande:

TK 160 Textil, TK 332 Sjukvårdstextil och TK 402 Skyddskläder. TEKO har en plats i TK 160 och dess undergrupper.

Som regel finns en eller flera arbetsgrupper inom varje teknisk kommitté. Under TK 160 finns följande arbetsgrupper:

  • AG 1 Storlekssystem för kläder
  • AG 2 Färg, tvätt och vatten
  • AG 3 Brännbarhet
  • AG 4 Mekaniska egenskaper
  • AG 5 Säkerhet i barnkläder
  • AG 6 Kemi
  • AG 7 – Fiber, material och märkning
  • AG 8 – Risker i barns sovmiljö – särskilt finansierad
  • AG 9 – Miljöaspekter – särskilt finansierad