Professionell tvätt

Symbolerna informerar om möjlighet till professionell kemtvätt eller professionell våttvätt (ej att förväxla med hemmatvätt i vatten). Cirkeln symboliserar kemtvätt och våttvätt för textilartiklar av professionell utförare och ger information om olika tvättprocesser.

Kemtvätt

Bokstäverna i cirkeln är avsedda för professionella textiltvätterier. De ger information om vilka tvättvätskor som kan användas under tvättprocessen.

Ett streck under cirkeln anger att vissa begränsningar vid den professionella kemtvättprocessen anmodas. Dessa kan röra mekanisk verkan, fukttillförsel och/eller torktemperatur.

Vid val av tvättprocess ska de professionella textiltvättarna ta i beaktande fibersammansättning och grad av smuts (normal/skonsam process).

gin_sym_pro_dry_p_normalKemtvätt i perkloretylen, kolväten Normal tvättprocess utan restriktioner. Kommersiella lösningsmedelsbaserade fläckborttagare kan användas med vissa restriktioner, förslagsvis testar man först på dolt ställe på artikeln.

 

gin_sym_pro_dry_p_mildKemtvätt i perkloretylen, kolväten Skonsam tvättprocess med stränga begränsningar i mängden tillförd fukt och/eller mekanisk verkan och/eller temperatur. Kommersiella lösningsmedelsbaserade fläckborttagare kan användas med vissa restriktioner, förslagsvis testas på dolt ställe innan.

 

gin_sym_pro_dry_f_normalKemtvätt i kolväten Normal tvättprocess utan begränsningar. Kommersiella lösningsmedelsbaserade fläckborttagare ska inte användas.

 

gin_sym_pro_dry_f_mildKemtvätt i kolväten Skonsam tvättprocess med stränga begränsningar i mängden tillförd fukt och/eller mekanisk verkan och/eller temperatur. Kommersiella lösningsmedelsbaserade fläckborttagare ska inte användas.

 

gin_sym_pro_dry_notKemtvättas ej Kemtvätt ej tillåten. Använd inte fläckborttagning som innehåller lösningsmedel

 

Vattentvätt

Symbolen för vattentvätt används för textilier som kan behandlas i vatten i en professionell våttvättsprocess.

Kraven som ställs nedan på utrustning kan inte uppfyllas i tvättmaskiner för hemmabruk.

Symbolerna ska, om de används, placeras direkt under kemtvättsymbolen.

gin_sym_pro_wet_w_normalProfessionell vattentvätt Normal tvättprocess utan restriktioner

 

gin_sym_pro_wet_w_mildSkonsam professionell vattentvätt Våttvättsteknik för känsliga textilier med reducerad mekanisk verkan

 

gin_sym_pro_wet_w_gentleMycket skonsam professionell vattentvätt Våttvättsprocess med kraftigt reducerad mekanisk verkan för väldigt känsliga textilier.

 

gin_sym_pro_wet_notVåttvättas ej Professionell våttvätt är inte tillåten.