Om TEKO

TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretag
Vi stärker konkurrenskraften i en innovativ framtidsbransch!

Vi företräder branschen både nationellt och internationellt i alla frågor av gemensamt intresse för den svenska tekonäringen, dess företag och produkter. Huvuduppgiften är att stödja och ge service till medlemsföretagen inom bland annat arbetsgivarfrågor, miljö & hållbarhet, handel och export, forskning & utveckling samt logistik och utbildning. Rådgivning, förhandlingsstöd, utbildning och information sker genom TEKO:s helägda bolag TEKO Service AB som i dessa frågor även samarbetar med Teknikföretagens Service i Sverige AB genom ett samarbetsavtal.

Huvudkontor

Vårt huvudkontor i samverkan med Teknikföretagen finns beläget centralt vid Östermalmstorg i Stockholm. Vi finns även representerade med arbetsrättsrådgivare på tio lokala kontor runt om i landet samt med en filial på Textile Fashion Center i Borås.

TEKO:s medlemsföretag finns över hela landet och sysslar med textila produkter, allt från brandslangar, växthusväv, tält, segel och luftfilter till kläder, handdukar, påslakan och innertak i bilar. Vi hjälper medlemsföretagen med service, rådgivning och information. Kärnan i vår verksamhet är arbetsgivarfrågor, logistik, handel, hållbarhet, forskning & innovation och affärsjuridik.

TEKO:s strategiska fokusområden skall utgöra plattformen för att säkerställa rätt prioriteringar och maximal medlemsnytta. TEKO skall prioritera dessa områden men samtidigt vara lyhörda för förändringar hos våra medlemsföretag i takt med att ny kunskap, teknik och samhällsförändringar sker.

• Arbetsgivarservice
• Kompetens
• Hållbarhet
• Innovation/FoU

Vi som jobbar på TEKO

Stefan Borg

Stefan Borg

Marcus Lantz

Marcus Lantz

Vendela Dorf

Vendela Dorf

Ulrika Simonsson

Ulrika Simonsson

Marie Numell

Marie Numell

Sofia Leino

Sofia Leino

Yvonne Lo-Alfredsson

Yvonne Lo-Alfredsson

Måns Hensjö

Måns Hensjö

Lena Andersson

Lena Andersson

Styrelse

Detta är styrelsen för TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretag.

Stadgar

Verksamhetsberättelse

Här finns de senaste årens verksamhetsberättelse för TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag.