Om TEKO

TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretag
Vi stärker konkurrenskraften i en innovativ framtidsbransch!

Vi företräder branschen både nationellt och internationellt i alla frågor av gemensamt intresse för den svenska tekonäringen, dess företag och produkter. Huvuduppgiften är att stödja och ge service till medlemsföretagen inom bland annat arbetsgivarfrågor, miljö & hållbarhet, handel och export, forskning & utveckling samt logistik och utbildning. Rådgivning, förhandlingsstöd, utbildning och information sker genom TEKO:s helägda bolag TEKO Service AB som i dessa frågor även samarbetar med Teknikföretagens Service i Sverige AB genom ett samarbetsavtal.

Huvudkontor

Vårt huvudkontor i samverkan med Teknikföretagen finns beläget centralt vid Östermalmstorg i Stockholm. Vi finns även representerade med arbetsrättsrådgivare på tio lokala kontor runt om i landet samt med en filial på Textile Fashion Center i Borås.

TEKO:s medlemsföretag finns över hela landet och sysslar med textila produkter, allt från brandslangar, växthusväv, tält, segel och luftfilter till kläder, handdukar, påslakan och innertak i bilar. Vi hjälper medlemsföretagen med service, rådgivning och information. Kärnan i vår verksamhet är arbetsgivarfrågor, logistik, handel, hållbarhet, forskning & innovation och affärsjuridik.

TEKO:s strategiska fokusområden skall utgöra plattformen för att säkerställa rätt prioriteringar och maximal medlemsnytta. TEKO skall prioritera dessa områden men samtidigt vara lyhörda för förändringar hos våra medlemsföretag i takt med att ny kunskap, teknik och samhällsförändringar sker.

• Arbetsgivarservice
• Kompetens
• Hållbarhet
• Innovation/FoU

Vi som jobbar på TEKO

Stefan Borg

Stefan Borg

Vendela Dorf

Vendela Dorf

Hanna Widell

Hanna Widell

Ulrika Simonsson

Ulrika Simonsson

Sofia Leino

Sofia Leino

Yvonne Lo-Alfredsson

Yvonne Lo-Alfredsson

Styrelse

Detta är styrelsen för TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretag.

Stadgar

Verksamhetsberättelse

Här finns de senaste årens verksamhetsberättelse för TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag.