Handel

Vi bevakar allt som kan beröra våra medlemmars verksamhet inom det handelspolitiska området – det handlar om allt från förändringar i tulltaxan, tullkodex och specifika textilrelaterade frågor inom olika frihandelsavtal till de stora multinationella avtalen som TTIP.

Genom ett nära samarbete med till exempel Kommerskollegium och Business Sweden kan vi täcka in de aktuella frågor som berör tekobranschen. Vi samarbetar även med våra likasinnade systerorganisationer i Danmark, Finland, Norge, Tyskland, Nederländerna och Österrike i en så kallad like-mindedgrupp vilket ger oss ett mycket värdefullt europeiskt nätverk där vårt syfte är agera som en gemensam stark frihandelsvänlig röst i Bryssel.