Handel & Export

TEKO stödjer konsekvent frihandel på lika villkor och anser att frihandel är en förutsättning för att marknadsekonomi och konkurrens ska fungera på bästa möjliga sätt.

Vi bevakar allt som kan beröra våra medlemmars verksamhet inom det handelspolitiska området – det handlar om allt från förändringar i tulltaxan, tullkodex och specifika textilrelaterade frågor inom olika frihandelsavtal till de stora multinationella avtalen som TTIP.

TEKO bevakar allt som rör textilindustrin och våra medlemmars intressen på handelsområdet. Det rör sig bland annat om frihandelsavtal, tullregler och stora handelspolitiska förändringar som Brexit. TEKO har nära samarbete med flera myndigheter, bland annat Kommerskollegium där vi deltar i flera referensgrupper. Vi samarbetar även med våra europeiska systerorganisationer som delar våra åsikter om handelsfrågor. Tillsammans med Danmark, Finland, Tyskland, Nederländerna, Österrike och Schweiz har vi ett värdefullt europeiskt nätverk som fungerar som en stark frihandelsvänlig röst i Bryssel. Gruppen gör också att TEKO får en bra bild av det arbete med handel och hållbarhet som pågår i våra grannländer.

I underflikarna hittar ni senaste nytt inom handel och export, vägledning till Brexit samt annan information som rör textil- och modeindustrin.