Immaterialrätt

Med ökad internationell handel och fler aktörer som får möjlighet att bedriva kvalitativ produktion runt om i världen skapas nya immaterialrättsliga utmaningar för svenska textil- och modeföretag. Immateriella tillgångar utgör en allt större del av värdet i många företag, varför fler också inser värdet i att utveckla och skydda dessa tillgångar. Ständigt kommer nya exempel på bra idéer som kopieras och företag som åker snålskjuts på andras arbete och...