Frihandelsavtal

EU har tecknat ett stort antal frihandelsavtal och fler förhandlas just nu. Avtalen med bland annat Kanada, Sydkorea och Japan är viktiga för textil- och modeindustrin, då länderna är viktiga exportmarknader för TEKO:s medlemsföretag.

TEKO bevakar noga utvecklingen kring nuvarande och kommande frihandelsavtal. Vi är med i en referensgrupp för frihandel hos Kommerskollegium och tar gärna emot information från företag som stött på handelshinder utomlands. För frågor eller mer information, kontakta oss!

Relaterade länkar