Frihandelsavtal

EU har tecknat ett stort antal frihandelsavtal med olika parter som kan utnyttjas av de europeiska företagen när de handlar med vissa länder. Kommissionen har en lista över frihandelsavtal på sin handelssajt: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/agreements/

Just nu pågår förhandlingar mellan EU och USA om ett frihandelsavtal, kort kallat TTIP.

TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership, är namnet på det frihandelsavtal som förhandlas mellan EU och USA. Business Europe har sammanställt en Q&A som besvarar frågor om vad TTIP är och vad det är bra för. Den finner du under relaterade dokument. De har även en hemsida som behandlar TTIP som du finner här.

Ni kan även läsa mer om TTIP på Kommerskollegiums hemsida.

Är du småföretagare? Då kan denna text från Svenskt Näringsliv vara av intresse.