Aktuellt

Kan Västsverige bli Europas innovativa spets och kreativa mylla för cirkulär design inom textil och mode

Den 15 juni presenteras ett förslag på hur Västsverige kan bli Europas innovativa spets och kreativa mylla för cirkulär design inom textil och mode. Under våren har en lång rad företagsintervjuer genomförts och fem expertgrupper har fördjupat sig i vilka insatser som förenar cirkulär omställning med framgångsrikt entreprenörskap. Ur det…

Datum

15 June 2021

Kontaktperson

Erik Valvring

E-mail: [email protected]

Läs mer »

Nya kriterier ska driva cirkulär upphandling

En ny plattform med kriterier för klimatanpassad och cirkulär upphandling ska öka möjligheten för upphandlare att göra klimatsmarta val. Kriterierna som har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med RE:Source och Återvinningsindustrierna bygger på ett livscykelperspektiv. Något som tidigare saknats, enligt Sven-Olof Ryding på IVL Svenska Miljöinstitutet. – Det…

Läs mer »

World Fashion Convention & Textile and Apparel Convention

7-9 november kommer mode- och textilvärlden att mötas i Antwerpen, Belgien, för ett unikt dubbelkonvent: den 36:a världsmodekonferensen 7-8 november, värd IAF, och den nionde europeiska textil- och klädkonventionen den 8–9 november, värd EURATEX. IAF och EURATEX bjuder in representanter från branschen, men också offentliga myndigheter, icke-statliga organisationer och den…

Datum

07 November 2021

Plats
Convention Antwerpen
Läs mer
Kontaktperson

E-mail: https://conventionantwerp.com/

Läs mer »

Den cirkulära textilåtervinningen – så kan den förverkligas

Hur skapar vi på riktigt ett cirkulärt system för textilbranschen och vilka delar är viktiga för att det cirkulära systemet ska fungera? Välkommen till ett webinar som presenterar möjligheter och utmaningar för textilåtervinningen i Sverige. Vi får bland annat höra ledande forskare och branschföreträdare berätta om innovativa lösningar, men också…

Datum

30 September 2021

Plats
Digitalt via Zoom
Läs mer
Läs mer »

Textildialogen nr 2

Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen bjuder in till det andra digitala Textildialogmötet 2021 på temat: Textil – Pågående EU Initiativ. I Cirkulär ekonomi – Handlingsplanen för omställning av Sverige ger regeringen Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen ett särskilt utpekat ansvar att under 2021 tillsammans anordna dialogmöten för en hållbar textil värdekedja med fokus på miljö…

Datum

22 September 2021

Läs mer »

TEKO TALKS – CIRKULÄR EKONOMI OCH HÅLLBARHET

Välkommen till TEKO TALKS den 9 sept kl 13-15! TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretag bjuder in till ett digitalt livestreamat seminarium – TEKO TALKS – som tar pulsen på Cirkulär ekonomi & Hållbarhet i textil- och modebranschen. Medverkar gör en rad spännande gäster. Missa inte! Medverkande:  • LISA SCHWARZ BOUR,…

Datum

09 September 2021

Plats
Digitalt
Läs mer
Kontaktperson

E-mail: [email protected]

Läs mer »

TEKO är nu medlem i Euratex – ger bättre förutsättningar att påverka framtiden för svenska textil- och modeföretag

EURATEX är det europeiska förbundet som representerar den europeiska textil- och klädindustrins intressen på EU-institutionernas nivå. Som röst för den europeiska industrin syftar EURATEX till att skapa en gynnsam miljö inom Europeiska unionen för tillverkning av textil- och klädprodukter. Nu har TEKO antagits som medlem i Euratex vilket blir en…

Läs mer »

Välkommen reform för ökad konkurrenskraft

Bilden: Tomas Undin, VD för TEKOFoto: Svensk Handel

Regeringen presenterade under måndagen ett nytt lagstiftningspaket och nya regelverk som syftar till att för hela arbetsmarknaden förverkliga den partsöverenskommelse som träffades mellan PTK och Svenskt Näringsliv, Kommunal och IF Metall i höstas. TEKO välkomnar regeringens och samarbetspartiernas förslag till ny lagstiftning för svensk arbetsmarknad. – Vi välkomnar regeringens och…

Läs mer »

Cirkulär ekonomi – finns det på riktigt?

SAVE THE DATE: 7 juli kl. 09:30-16:00 Välkommen till Science Park Borås – en av Sveriges ledande aktörer inom cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi är ett hett modeord som ofta används som lösning för att nå världens hållbarhetsmål. Men är cirkulär ekonomi möjlig? Och hur tänker konsumenterna? Under en digital heldag…

Läs mer »

Förlängning av centrala avtal om korttidsarbete på tjänstemannaområdet

TEKO har sedan tidigare träffat centrala avtal med Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer om korttidsarbete. Dessa avtal var tidsbegränsade till och med den 30 juni 2021. Parterna är nu överens om att förlänga giltighetstiden för de centrala avtalen om korttidsarbete till och med den 30 september 2021. För TEKO:s medlemsföretag…

Läs mer »