Medlemsinformation

https://www.teko.se/aktuellt/nyheter/genomforande-av-arbetsvillkorsdirektivet/

Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet

  Den 29 juni 2022 ändras bland annat anställningsskyddslagen för att genomföra arbetsvillkorsdirektivet. Lagändringarna påverkar alla medlemsföretag. TEKO har därför tagit fram denna information samt uppdaterat befintliga, och även...
https://www.teko.se/aktuellt/nyheter/avgifter-avtal-lagstiftning-for-2022/

Avgifter – Avtal – Lagstiftning för 2022

  I dokumentet nedan redovisas vad som kommer att debiteras företagen år 2022 för de åtaganden som följer av lag och avtal på den privata arbetsmarknaden vad avser pensioner...
https://www.teko.se/aktuellt/kalendarium/informationsmote-om-aktuella-utlysningar-i-bioinnovation/

Informationsmöte om aktuella utlysningar i BioInnovation

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation bjuder tillsammans med Vinnova in till ett digitalt informationsmöte om aktuella utlysningar.  Mötet består av två delar med fokus på två olika utlysningar. Det går...
Datum: 15 december 2021 Plats: Digitalt
https://www.teko.se/aktuellt/nyheter/teko-pa-besok-hos-siptex/

TEKO på besök hos SIPTEX

  Under tisdagen var TEKO och ett antal av våra medlemsföretag på plats hos Sysav i Malmö för medlemsträff och en guidad rundtur vid Siptex –  världens första storskaliga...