Medlemsinformation

https://www.teko.se/aktuellt/nu-har-vi-uppdaterat-hallbarhetsguiden/

Nu har vi uppdaterat hållbarhetsguiden!

  TEKO:s hållbarhetsguide är en vägledning om hållbarhetsarbete för textil- och modebranschen. I dag är hållbarhet viktigt för de flesta företag och det är en fråga vi talar mycket...
https://www.teko.se/aktuellt/nyheter/genomforande-av-arbetsvillkorsdirektivet/

Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet

  Den 29 juni 2022 ändras bland annat anställningsskyddslagen för att genomföra arbetsvillkorsdirektivet. Lagändringarna påverkar alla medlemsföretag. TEKO har därför tagit fram denna information samt uppdaterat befintliga, och även...
https://www.teko.se/aktuellt/nyheter/avgifter-avtal-lagstiftning-for-2022/

Avgifter – Avtal – Lagstiftning för 2022

  I dokumentet nedan redovisas vad som kommer att debiteras företagen år 2022 för de åtaganden som följer av lag och avtal på den privata arbetsmarknaden vad avser pensioner...
https://www.teko.se/kalendarium/informationsmote-om-aktuella-utlysningar-i-bioinnovation/

Informationsmöte om aktuella utlysningar i BioInnovation

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation bjuder tillsammans med Vinnova in till ett digitalt informationsmöte om aktuella utlysningar.  Mötet består av två delar med fokus på två olika utlysningar. Det går...
Datum: 15 december 2021 Plats: Digitalt