Förslag på tillfälligt slopad karensperiod för korttidsarbete