Pressmeddelanden

Trots branschens vädjan riskerar regeringen ett stort antal arbetstillfällen i svensk mode- och klädbransch med införande av klädskatt utan miljönytta!

Regeringen har presenterat ett förslag på kemikalieskatt på kläder och skor, den så kallade klädskatten. Branschen har skrivit en vädjan till regeringen om att skjuta upp införandet då många svenska företag redan är drabbade hårt av krisen. Trots det går man vidare med ett remissförfarande för en ny lag som…

Läs mer »

Tomas Undin ny vd för TEKO

Bilden: Tomas Undin, VD för TEKOFoto: Svensk Handel

Tomas Undin har utsetts till ny VD för TEKO. Han är sedan tidigare förhandlingschef och Chef för Arbetsgivarservice hos Teknikföretagen som TEKO har kanslisamverkan med, bland annat inom avtalsförhandlingar och arbetsrättsservice. Tomas är välkänd inom näringslivssfären och industrisektorn med en mångårig erfarenhet från avtalsrätts- och förhandlingsområdet i olika befattningar, bland…

Läs mer »

Den föreslagna kemikalieskatten på kläder och skor – bestraffar svenska företag som bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete

Regeringen har mitt under rådande Coronakris då många textila företag kämpar för sin överlevnad presenterat ett förslag på kemikalieskatt på kläder och skor. Men TEKO:s generalsekreterare Cecilia Tall tycker förslaget ger fel signaler då skatten även bestraffar företag som bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete och dessutom försöker man med ett nationellt…

Läs mer »

Risk för nya tilläggstullar i USA

USA planerar att utvidga motåtgärderna i Airbustvisten. Det innebär att svensk export av flera varor riskerar att drabbas av nya tilläggstullar i USA. Exempelvis finns viss beredd lax och sill, teko, vissa metaller, verktyg, knivar, motorcyklar, mopeder samt delar till dessa, linser och vissa maskiner samt kakor och rostat kaffe…

Läs mer »

Ny utlysning inom BioInnovation har öppnat!

Gemensam utlysning Sverige-Finland: Utveckling av nyckelteknologier för biobaserade produkter Den 20 mars öppnade det strategiska forskningsprogrammet BioInnovation tillsammans med Business Finland och Vinnova en gemensam utlysning för de två starka skogsnationerna Sverige och Finland. Utlysningen ska stödja en utveckling av nyckelteknologier för biobaserade produkter från skogsråvara. I samband med att…

Läs mer »

Överenskommelse om etableringsjobb klar

Regeringen och arbetsmarknadens parter är överens om att införa etableringsjobb. Syftet med etableringsjobben är att etablera nyanlända och långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden, samt att underlätta arbetsgivarnas framtida kompetensförsörjning. – Bra att vi kommit så här långt. Nu är det viktigt att etableringsanställningarna kan användas på ett smidigt sätt. Det kräver en…

Läs mer »

Ny toppmodern utrustning ger möjligheter att skapa framtidens textila innovationer

Swerea IVF i Mölndal investerar i en ny toppmodern utrustning för smältspinning av textilfibrer. Utrustningen blir helt unik i Sverige och kommer att vara central i utvecklingen av framtidens innovativa och hållbara textilfibrer. – Flera tekniska utmaningar och möjligheter framöver ligger inom fibrer med någon form av funktionalitet, till exempel elektriskt ledande…

Läs mer »

Märket är satt för svensk arbetsmarknad, 6,5 procent på tre år

Efter intensiva och tuffa förhandlingar är löneavtalen för svensk exportindustri klara. Därmed är också normen för löneökningarna på svensk arbetsmarknad satt. Det normerande avtalsvärdet är på 6,5 procent på tre år. Vi hade ambitionen att växla ned kostnadstakten mer än vad som skett eftersom vi legat för högt en lång…

Läs mer »

1,5 % i löneökningstakt stärker svensk konkurrenskraft

Idag lämnar vi ett bud till Facken inom industrin på 1,5 % i löneökningstakt. Nivån är avvägd för att stärka industrins konkurrenskraft och därmed förutsättningarna för hela den svenska ekonomin. På denna nivå är Teknikföretagen, Livsmedelsföretagen, IKEM, Trä- och möbelföretagen, SLA, Grafiska företagen, TEKO beredda att träffa en överenskommelse på…

Läs mer »