Pressmeddelanden

Producentansvaret tar oss ett steg närmare en cirkulär textilbransch

Bilden: Cecilia Tall, generalsekreterare på TEKO Foto: TEKO

Enligt januariavtalet ska ett producentansvar för textilier införas. Och nu är utredningen klar. Utredningens uppdrag har varit att föreslå ett producentansvar för textilier, som säkerställer separat insamling av textilier för återanvändning respektive textilavfall för återvinning. Cecilia Tall, generalsekreterare på TEKO, kommenterar förslaget: – Birgitta Losman som varit regeringens utredare har…

Läs mer »

En offensiv industripolitik för ett starkare Sverige

Idag presenterar 14 organisationer som företräder den samlade svenska industrin en reformagenda för hur Sverige senast år 2025 ska rankas som ett av världens fem mest konkurrenskraftiga länder. Det första exemplaret av Industrins reformagenda: Så får industrin fart på tillväxten lämnar vi idag över till näringsminister Ibrahim Baylan. – Industrin…

Läs mer »

Trots branschens vädjan riskerar regeringen ett stort antal arbetstillfällen i svensk mode- och klädbransch med införande av klädskatt utan miljönytta!

Regeringen har presenterat ett förslag på kemikalieskatt på kläder och skor, den så kallade klädskatten. Branschen har skrivit en vädjan till regeringen om att skjuta upp införandet då många svenska företag redan är drabbade hårt av krisen. Trots det går man vidare med ett remissförfarande för en ny lag som…

Läs mer »

Tomas Undin ny vd för TEKO

Bilden: Tomas Undin, VD för TEKOFoto: Svensk Handel

Tomas Undin har utsetts till ny VD för TEKO. Han är sedan tidigare förhandlingschef och Chef för Arbetsgivarservice hos Teknikföretagen som TEKO har kanslisamverkan med, bland annat inom avtalsförhandlingar och arbetsrättsservice. Tomas är välkänd inom näringslivssfären och industrisektorn med en mångårig erfarenhet från avtalsrätts- och förhandlingsområdet i olika befattningar, bland…

Läs mer »

Den föreslagna kemikalieskatten på kläder och skor – bestraffar svenska företag som bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete

Regeringen har mitt under rådande Coronakris då många textila företag kämpar för sin överlevnad presenterat ett förslag på kemikalieskatt på kläder och skor. Men TEKO:s generalsekreterare Cecilia Tall tycker förslaget ger fel signaler då skatten även bestraffar företag som bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete och dessutom försöker man med ett nationellt…

Läs mer »

Risk för nya tilläggstullar i USA

USA planerar att utvidga motåtgärderna i Airbustvisten. Det innebär att svensk export av flera varor riskerar att drabbas av nya tilläggstullar i USA. Exempelvis finns viss beredd lax och sill, teko, vissa metaller, verktyg, knivar, motorcyklar, mopeder samt delar till dessa, linser och vissa maskiner samt kakor och rostat kaffe…

Läs mer »

Ny utlysning inom BioInnovation har öppnat!

Gemensam utlysning Sverige-Finland: Utveckling av nyckelteknologier för biobaserade produkter Den 20 mars öppnade det strategiska forskningsprogrammet BioInnovation tillsammans med Business Finland och Vinnova en gemensam utlysning för de två starka skogsnationerna Sverige och Finland. Utlysningen ska stödja en utveckling av nyckelteknologier för biobaserade produkter från skogsråvara. I samband med att…

Läs mer »

Överenskommelse om etableringsjobb klar

Regeringen och arbetsmarknadens parter är överens om att införa etableringsjobb. Syftet med etableringsjobben är att etablera nyanlända och långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden, samt att underlätta arbetsgivarnas framtida kompetensförsörjning. – Bra att vi kommit så här långt. Nu är det viktigt att etableringsanställningarna kan användas på ett smidigt sätt. Det kräver en…

Läs mer »

Ny toppmodern utrustning ger möjligheter att skapa framtidens textila innovationer

Swerea IVF i Mölndal investerar i en ny toppmodern utrustning för smältspinning av textilfibrer. Utrustningen blir helt unik i Sverige och kommer att vara central i utvecklingen av framtidens innovativa och hållbara textilfibrer. – Flera tekniska utmaningar och möjligheter framöver ligger inom fibrer med någon form av funktionalitet, till exempel elektriskt ledande…

Läs mer »