Hej!

Vår nya webbplats är lanserad och vi hoppas att du kommer uppskatta den.
Du som redan är medlem behöver registrera ditt konto i den nya plattformen för att kunna logga in och ta del av våra medlemsförmåner.

Har du redan fått den här informationen och skapat ditt nya konto loggar du förstås in som vanligt.

Med vänliga hälsningar, TEKO

Registrera ditt konto

Pressmeddelanden

Ny utlysning inom BioInnovation har öppnat!

Gemensam utlysning Sverige-Finland: Utveckling av nyckelteknologier för biobaserade produkter Den 20 mars öppnade det strategiska forskningsprogrammet BioInnovation tillsammans med Business Finland och Vinnova en gemensam utlysning för de två starka skogsnationerna Sverige och Finland. Utlysningen ska stödja en utveckling av nyckelteknologier för biobaserade produkter från skogsråvara. I samband med att…

Läs mer »

Överenskommelse om etableringsjobb klar

Regeringen och arbetsmarknadens parter är överens om att införa etableringsjobb. Syftet med etableringsjobben är att etablera nyanlända och långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden, samt att underlätta arbetsgivarnas framtida kompetensförsörjning. – Bra att vi kommit så här långt. Nu är det viktigt att etableringsanställningarna kan användas på ett smidigt sätt. Det kräver en…

Läs mer »

Ny toppmodern utrustning ger möjligheter att skapa framtidens textila innovationer

Swerea IVF i Mölndal investerar i en ny toppmodern utrustning för smältspinning av textilfibrer. Utrustningen blir helt unik i Sverige och kommer att vara central i utvecklingen av framtidens innovativa och hållbara textilfibrer. – Flera tekniska utmaningar och möjligheter framöver ligger inom fibrer med någon form av funktionalitet, till exempel elektriskt ledande…

Läs mer »

Märket är satt för svensk arbetsmarknad, 6,5 procent på tre år

Efter intensiva och tuffa förhandlingar är löneavtalen för svensk exportindustri klara. Därmed är också normen för löneökningarna på svensk arbetsmarknad satt. Det normerande avtalsvärdet är på 6,5 procent på tre år. Vi hade ambitionen att växla ned kostnadstakten mer än vad som skett eftersom vi legat för högt en lång…

Läs mer »

1,5 % i löneökningstakt stärker svensk konkurrenskraft

Idag lämnar vi ett bud till Facken inom industrin på 1,5 % i löneökningstakt. Nivån är avvägd för att stärka industrins konkurrenskraft och därmed förutsättningarna för hela den svenska ekonomin. På denna nivå är Teknikföretagen, Livsmedelsföretagen, IKEM, Trä- och möbelföretagen, SLA, Grafiska företagen, TEKO beredda att träffa en överenskommelse på…

Läs mer »

Industrins parter har växlat avtalskrav

Idag har TEKO växlat avtalskrav med de fackliga motparterna – Unionen, IF Metall och Sveriges Ingenjörer. TEKO:s budskap är, enligt VD Anders Weihe, att vi måste teckna avtal där löneökningstakten understiger 1,5 procent. Industrins konkurrenskraft är utgångspunkten för de krav som TEKO har presenterat. Sedan år 2008 har arbetskostnaderna inom…

Läs mer »

Den svenska modeindustrin går starkt framåt

Den svenska modebranschen växte med 15,3 % och omsatte 305 miljarder kronor 2015. Det är den snabbaste årliga ökningen sedan mätningarna inleddes 2011. Det visar en ny rapport framtagen av tolv organisationer från den svenska mode- och textilindustrin. Både exporten och den inhemska marknaden ökade under 2015. Exporten ökade med 19,6 procent och…

Läs mer »

Pressmeddelande – ny ordförande vald för GINETEX

På GINETEX generalförsamling i Brno, Tjeckien, den 25 oktober 2016 valdes Adam Mansell till ny ordförande för perioden 2016-2018.   Adam Mansell är VD för den engelska organisationen UK Fashion & Textile Association, UKFT, och säger så här: “I am delighted to be taking on the role of President of GINETEX.…

Läs mer »

Nya krafter in i Stiftelsen Svensk Textilforskning

Bilden: Från vänster: Jonas Petersson, Mikael Davidsson, Margaret Simonson McNamee, Cecilia Tall, Fredrik Johansson och Hans Andersson. På bilden saknas Anders Carlsson och suppleanterna Ellinor Niit och Robert Bornefalk.Foto:

Forskning och innovation är avgörande för Sveriges fortsatta utveckling som betydande nation inom textilindustrin. Stiftelsen Svensk Textilforskning (SST) stöttar forskningsprojekt och innovativa idéer inom textilindustrin i samarbete med TEKO. Nu har en ny styrelse och ordförande utsetts för att driva det viktiga arbetet. – Stiftelsen Svensk Textilforskning är en mycket…

Läs mer »