Den föreslagna kemikalieskatten på kläder och skor – bestraffar svenska företag som bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete

Den föreslagna kemikalieskatten på kläder och skor – bestraffar svenska företag som bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete

Regeringen har mitt under rådande Coronakris då många textila företag kämpar för sin överlevnad presenterat ett förslag på kemikalieskatt på kläder och skor. Men TEKO:s generalsekreterare Cecilia Tall tycker förslaget ger fel signaler då skatten även bestraffar företag som bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete och dessutom försöker man med ett nationellt styrmedel lösa internationella utmaningar.

Textilbranschen har sedan 2015 aktivt uppmuntrat regeringen att verka för en striktare lagstiftning om kemikalier både i Europa och internationellt. Den svenska industrin har sedan 90-talet frivilligt fasat ut farliga kemikalier och ligger långt fram på detta område. Vi vill fortsatt vara en samtalspartner till myndigheterna och regering och arbeta för en ännu hållbarare textilindustri.

– I utredningen påtalar man att förslagen om skatt ska ge vinster för miljö och hälsa. Dock har man inte på något sätt visat att risker för användares hälsa förekommer i dag. Inga dokumenterade studier om det finns bilagda utredningen. Branschens uppfattning är att konsumenter sällan upplever obehag av textilier och produkterna överlag är mycket säkra, säger Cecilia Tall.

– Utredningen gör själva bedömningen att 83,69 % av alla kläder inte innehåller de kemikalier som regleras. Och att 98 % inte innehåller de biocider som nämns. Trots detta skall företagen ta omfattande kostnader för att bevisa detta. Uppskattningsvis 25 000– 30 000 kronor per produkt. Detta gör att många kommer att betala skatten även om de inte har något av ämnena i produkten för att det blir för kostsamt att bevisa det.

– Vår bedömning är att skatten inte heller kommer att leda till att farliga ämnen byts ut mot mindre farliga. Istället skapar den kostsam administration och kostnader relaterade till testning, pengar som hade kunnat användas för att utveckla ett ännu bättre hållbarhetsarbete.

Förslaget om kemikalieskatt på kläder och skor är en del av Januariavtalet mellan S, MP, C och L. Enligt Cecilia Tall har TEKO och näringslivet försökt påtala problemet med skatten under diskussionerna med utredaren.

– Nu gäller det att vi gör allt vi kan för att svensk textil- och modeindustri kan bibehålla sin konkurrenskraft även i framtiden och efter krisen, med fortsatt starkt fokus på hållbarhet. Då ska vi inte påföra dem en massa onödiga kostnader som inte har några miljöfördelar. Jag hoppas att regeringen inser det, avslutar Cecilia Tall, generalsekreterare TEKO.


För mer information

Cecilia Tall Generalsekreterare TEKO, 073-825 79 00, [email protected]

Weronika Rehnby, miljö- och kemikalieexpert TEKO, [email protected]

TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag är bransch- och arbetsgivarorganisationen för svenska textil- och modeföretag. Vi företräder branschen både nationellt och internationellt i alla frågor av gemensamt intresse för den svenska textil- och modebranschen, dess företag och produkter. www.teko.se