Den föreslagna kemikalieskatten på kläder och skor – bestraffar svenska företag som bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete