Medlem

För medarbetare på medlemsföretag i TEKO finns under dessa sidor tillgång till medlemsskyddat material exempelvis avtal, medlemsutskick, handböcker, material från någon av våra samverkansgrupper, nedladdningsbara filer rörande GINETEX mm.

Om ditt företag är medlem men du saknar inloggning, tryck på länken ”Skapa konto” och följ instruktionerna för att skapa ett konto.

Har du frågor rent allmänt eller om sidan, kontakta TEKO, 08-762 68 80.

Rådgivning för arbetsgivarmedlemmar

När du behöver rådgivning avseende arbetsrätt, avtalsfrågor med mera kan du under kontorstid, vardagar kl 08.00 – 17.00 (08.00-16-30 1 juni – 31 augusti) ringa vår arbetsgivarjour. Journummer för rådgivning: 08-782 08 80

 

Kollektivavtal ger en enklare vardag för arbetsgivare 

Ett branschanpassat kollektivavtal har regler och arbetsvillkor som överensstämmer med behoven inom just din bransch. Kollektivavtalet ger dig därför ett bra stöd i din roll som arbetsgivare oavsett hur många anställda du har eller vilken bransch du tillhör. 

  

Den svenska arbetsmarknadsmodellen innebär att arbetsgivarorganisationer/arbetsgivare och fack reglerar arbetsvillkor och löner i kollektivavtal. Det skapar stabilitet på arbetsmarknaden och värnar företagens konkurrenskraft. 

 

Kollektivavtalet skapar tydliga spelregler för både arbetsgivare och anställda. Det blir alltså lätt att göra rätt och branschanpassade villkor ger dig som arbetsgivare ett regelverk anpassat för just ditt företag i stället för lagar som annars gäller oavsett din verksamhets behov. 

  

I kollektivavtalen ingår också tjänstepension och försäkring – en paketlösning – som är ett kostnadseffektivt och förmånligt kompletterande skydd utöver den allmänna pensionen och de lagstadgade försäkringarna. Att ge anställda trygghet genom livet bidrar till att du blir en attraktiv arbetsgivare.

 

Därför är kollektivavtal genom en arbetsgivarorganisation bättre än hängavtal

Att teckna kollektivavtal genom en arbetsgivarorganisation är som regel förmånligare än att teckna hängavtal.

  • Kollektivavtal genom en arbetsgivarorganisation är i de flesta fall förmånligare ur ett kostnadsperspektiv, bland annat tack vare rabatt på omställningsförsäkringen.
  • Dessutom sparar företaget in administrativa avgifter som en del fackförbund påför hängavtal.
  • I medlemskapet ingår juridiskt stöd i arbetsrättsliga frågor och juridiskt biträde vid tvister.
  • Genom medlemskapet får du också tillgång till nätverk både inom och utanför din bransch – och möjlighet att vara med och påverka de politiska förutsättningarna för dig som företagare.

Medlemskap i en arbetsgivarorganisation lämpar sig för alla arbetsgivare och företag.

Ett hängavtal betyder att en arbetsgivare har slutit kollektivavtal direkt med ett fackförbund. Därmed måste arbetsgivaren acceptera ett avtal som förhandlats fram mellan fackförbund och arbetsgivarorganisation, utan att varken kunna påverka processen eller ta del av alla de förmåner som ett medlemskap ger.

En del av Svenskt Näringsliv