Miljönytt

TEKO Miljönytt

Stora delar av det här året, efter att Covid-19 slog till, har varit en märklig tid för oss alla och det har medfört stora negativa effekter för många av våra medlemsföretag. Dessutom har många av medarbetarna varit korttidspermitterade. Trots det har många ändå försökt engagera sig i hållbarhetsfrågorna. För det…

Läs mer »

TEKO Miljönytt januari 2020

Summering av TEKO:s arbete med hållbarhetsfrågor under hösten 2019 och framåt Under det gångna halvåret har det varit mycket på gång inom hållbarhetsområdet för textil. Det fortsätter nu med samma fart som tidigare då vi bland annat är i full gång med att diskutera både en kommande kemikalieskatt på kläder och…

Läs mer »

Miljönytt juni 2019

Summering av TEKO:s arbete med hållbarhetsfrågor under våren 2019 Först vill jag tacka alla personer ute på våra medlemsföretag som är engagerade i miljö- och hållbarhetsfrågor och som bidrar till att vi kan lyfta och sprida frågor inom textilområdet. Det är så kul att vår Miljögrupp växer likväl som antal…

Läs mer »

Miljönytt januari 2019

TEKO:s miljöarbete Nu är vi igång med miljöarbetet för 2019, men det är väl värt en tillbakablick på hösten som gick. Intresset för miljö- och hållbarhetsfrågor har varit fortsatt stort och högt upp på agendan för såväl företag som myndigheter och från konsumenthåll. Genom engagemanget från våra medlemsföretag som är…

Läs mer »

Miljönytt juni 2018

TEKO:s textil- och miljöexpert summerar första halvåret 2018 Då var det dags att summera TEKO:s miljöengagemang under det första halvåret 2018. Helt klart är att textilfrågor har fått ett mycket stort fokus från många aktörer både nationellt och från EU-håll under de senaste åren, vilket bland annat visat sig genom…

Läs mer »

Miljönytt, dec 2017

Bilden: Bilden visar en prototyp från projektet WaterWeave vid Smart Textiles i Borås, ett projekt som undersöker möjligheterna att rena dagvatten från tungmetaller med hjälp av textil. Foto: Sofia Sabel

TEKO:s textil- och miljöexpert summerar året Så här i slutet av året är det dags att summera vad som hänt sedan i våras inom det textila miljöområdet. Det har varit aktivitet både hos TEKO och medlemsföretagen, och tillsammans har vi skapat förutsättningar för att kunna besvara remisser och framföra TEKO:s…

Läs mer »

Miljönytt, maj 2017

I detta Miljönytt kommer jag att skriva om vad som har hänt sedan årsskiftet vad gäller miljöfrågor som kopplar till textil och man kan lugnt säga att det händer mycket. Som branschorganisation för textil- och modeföretag försöker vi bevaka området för att ta tillvara våra medlemsföretags intressen och förmedla vidare…

Läs mer »

Miljönytt, dec 2016

Här kommer årets sista Miljönytt med lite information om vad som har varit uppe på agendan sedan sommaren. Både TEKO:s grupp för Beredning och Miljögruppen har haft möten. Den sistnämnda gruppen har bytt namn från Kemikaliegruppen till Miljögruppen och här tas olika frågor upp rörande miljö och hållbarhet och inte…

Läs mer »

Miljönytt, juni 2016

Så här i sommartider kommer Miljönytt nr 2 med lite blandad information. Sedan sist har både TEKO:s Beredningsgrupp och Kemikaliegruppen haft möte och jag vill passa på att tacka deltagarna för deras engagemang. Diskussionerna som förs och erfarenheterna som delas är otroligt viktiga för att TEKO ska kunna tillvarata medlemmarnas…

Läs mer »

Miljönytt, april 2016

Välkommen till TEKO:s nyhetsbrev med fokus på hållbarhetsfrågor! Det händer mycket just nu runt hållbarhet, ett område med frågor som kommer allt högre upp på företagens agendor, inte minst för företag inom kläder och textil! Kemikalier är en av dessa viktiga frågor och det märktes tydligt under vår välbesökta Kemikaliedag…

Läs mer »