Producentansvaret tar oss ett steg närmare en cirkulär textilbransch

Producentansvaret tar oss ett steg närmare en cirkulär textilbransch

Bilden: Cecilia Tall, generalsekreterare på TEKO Foto: TEKO

Enligt januariavtalet ska ett producentansvar för textilier införas. Och nu är utredningen klar. Utredningens uppdrag har varit att föreslå ett producentansvar för textilier, som säkerställer separat insamling av textilier för återanvändning respektive textilavfall för återvinning. Cecilia Tall, generalsekreterare på TEKO, kommenterar förslaget:

– Birgitta Losman som varit regeringens utredare har tillsammans med kansliet gjort ett gediget jobb under stor tidspress. Vi på TEKO har ingått i expertgruppen tillsammans med andra organisationer och har fått bidra med vår kunskap inom textil. Det känns som man har lyssnat på oss och förslaget ser som helhet bra ut, säger Cecilia Tall.

Utredaren hade bland annat i uppdrag att:

  • föreslå ett producentansvar för textilier, som säkerställer separat insamling av textilier för återanvändning respektive textilavfall för återvinning med hjälp av tillståndspliktiga insamlingssystem eller på annat lämpligt sätt som säkerställer goda möjligheter för tillsyn och rapportering och som följer avfallshierarkin och uppfyller relevanta krav i avfallsdirektivet (2008/98/EG)
  • lämna nödvändiga författningsförslag

Birgitta Losman, regeringens utredare

Nu återstår två steg i lagstiftningskedjan innan utredningen kan bli verklighet, nämligen lagrådsremiss och proposition.


För mer information

Cecilia Tall, tfn: 073- 825 79 00, [email protected]

TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag är bransch- och arbetsgivarorganisationen för svenska textil- och modeföretag. Vi företräder branschen både nationellt och internationellt i alla frågor av gemensamt intresse för den svenska textil- och modebranschen, dess företag och produkter. www.teko.se