Producentansvaret tar oss ett steg närmare en cirkulär textilbransch