Risk för nya tilläggstullar i USA

Risk för nya tilläggstullar i USA

USA planerar att utvidga motåtgärderna i Airbustvisten. Det innebär att svensk export av flera varor riskerar att drabbas av nya tilläggstullar i USA. Exempelvis finns viss beredd lax och sill, teko, vissa metaller, verktyg, knivar, motorcyklar, mopeder samt delar till dessa, linser och vissa maskiner samt kakor och rostat kaffe med på listan över varor som riskerar att tilläggstull införs, enligt Kommerskollegium. 

Den amerikanska handelsmyndigheten USTR genomför just nu en konsultation där företag och konsumenter har möjlighet att senast 13 januari lämna synpunkter på om de föreslagna tilläggstullarna riskerar att skada amerikanska ekonomiska intressen. Även svenska företag kan lämna synpunkter i konsultationerna. USTR har inte fastställt någon exakt nivå för de nya tilläggstullarna. Men det framgår av konsultationerna att det kan handla om tilläggstullar på upp till 100 procent.

För varor som redan nu omfattas av tilläggstullar på 25 procent, finns en risk att tilläggstullen höjs till en nivå på upp till 100 procent. Detta kan exempelvis drabba viss export av ost.

Airbustvisten

USA införde tilläggstullar på vissa varor från EU den 18 oktober 2019 på grund av Airbustvisten mellan USA och EU. Tvisten gäller subventioner till den europeiska flygplanstillverkaren Airbus. Enligt Världshandelsorganisationen WTO har EU lämnat otillåtna subventioner till Airbus. Därmed kan USA införa motåtgärder på handel till ett värde av 7,5 miljarder dollar årligen.

Listan över varor

Mer info och listan över de varor som riskerar att påverkas om nya tilläggstullar införs: Information från USTR om konsultationerna

Bland varorna märks finns bland annat kläder, mattor, väskor och andra textil- och modeprodukter.

Under rubriken ”C. Requirements for Submissions” i informationen om konsultationerna framgår hur man går tillväga.  De varor som redan nu omfattas av tilläggstullar finns i Annex I. För dessa varor riskerar tilläggstullen att höjas. De varor som kan bli föremål för nya tilläggstullar finns i Annex II.

Kontaktperson gällande industrivaror hos Kommerskollegium
Maria Johem
08-690 48 54
[email protected]