Trots branschens vädjan riskerar regeringen ett stort antal arbetstillfällen i svensk mode- och klädbransch med införande av klädskatt utan miljönytta!

Trots branschens vädjan riskerar regeringen ett stort antal arbetstillfällen i svensk mode- och klädbransch med införande av klädskatt utan miljönytta!

Regeringen har presenterat ett förslag på kemikalieskatt på kläder och skor, den så kallade klädskatten. Branschen har skrivit en vädjan till regeringen om att skjuta upp införandet då många svenska företag redan är drabbade hårt av krisen. Trots det går man vidare med ett remissförfarande för en ny lag som innebär att alla svenska modeföretag får betala skatt.

–Det här är en helt ny nivå av politisk greenwash när man kallar det miljöskatt, utredningen gör själva bedömningen att 83,69 % av alla kläder inte innehåller de kemikalier som regleras. Och att 98 % inte innehåller de biocider som beskattas. Det betyder att den överväldigande majoriteten av företag kommer att skatta utan att det ger någon miljönytta säger Cecilia Tall, Generalsekreterare på TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag.

– Vår bedömning är att skatten inte heller kommer att leda till att mer farliga ämnen byts ut mot mindre farliga i någon större utsträckning. Istället skapar den kostsam administration och kostnader relaterade till testning, pengar som hade kunnat användas för att utveckla ett ännu bättre hållbarhetsarbete.

Textilbranschen har sedan 2015 aktivt uppmuntrat regeringen att verka för en striktare lagstiftning om kemikalier både i Europa och internationellt. Den svenska industrin har sedan 90-talet frivilligt fasat ut farliga kemikalier och ligger långt fram på detta område. Vi vill fortsatt vara en samtalspartner till myndigheterna och regering och arbeta för en ännu hållbarare textilindustri.

– I utredningen påtalar man att förslagen om skatt ska ge vinster för miljö och hälsa. Dock har man inte på något sätt visat att risker för användares hälsa förekommer i dag. Inga dokumenterade studier om det finns bilagda utredningen. Branschens uppfattning är att konsumenter sällan upplever obehag av textilier och produkterna överlag är mycket säkra, säger Cecilia Tall.

Förslaget om kemikalieskatt på kläder och skor är en del av Januariavtalet mellan S, MP, C och L. Enligt Cecilia Tall har TEKO och näringslivet försökt påtala problemet med skatten under diskussionerna med utredaren.

– Nu gäller det att vi gör allt vi kan för att svensk textil- och modeindustri kan bibehålla sin konkurrenskraft även i framtiden och efter krisen, med fortsatt starkt fokus på hållbarhet. Då ska vi inte påföra dem en massa onödiga kostnader som inte har några miljöfördelar. Jag hoppas att regeringen inser det. Vi borde gynna hållbara produkter nu när världen återstartar istället för att straffa företag som agerar hållbart och skapar arbetstillfällen och betalar skatt i Sverige avslutar Cecilia Tall, generalsekreterare TEKO.

Branschen ställer sig givetvis kritisk till införandet och TEKO kommer att påtala det i kommande remissvar.


För mer information

Cecilia Tall Generalsekreterare TEKO,
073-825 79 00, [email protected]

TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag är bransch- och arbetsgivarorganisationen för svenska textil- och modeföretag. Vi företräder branschen både nationellt och internationellt i alla frågor av gemensamt intresse för den svenska textil- och modebranschen, dess företag och produkter. www.teko.se