Överenskommelse om ITP-planen mellan Svenskt Näringsliv och PTK