Habit Production Day – förmånligt erbjudande till TEKO:s medlemmar