Höjt tak i sjukförsäkringen medför ändringar i TEKO:s Tjänstemannaavtal