Medlemsinformation

https://www.teko.se/aktuellt/nyheter/narmare-150-personer-staller-om-med-reskills/

Närmare 150 personer ställer om med Re:skills

Den 30 mars kickstartade Re:skills med ett webinar tillsammans med Habit. Nu är det snart 150 personer som deltar i kurser för en hållbar textil- och modebransch. – Det...
https://www.teko.se/kalendarium/marknadsdialog-cirkulara-arbetsklader/

Marknadsdialog – Cirkulära arbetskläder

Välkommen att delta i en marknadsdialog kring cirkulära arbetskläder. Marknadsdialogen arrangeras av Science Park Borås och projekten Cirkulär kommun, Textile & Fashion 2030 och CircularHub i samarbete med Göteborgs Stad. Tanken är att...
Datum: 21 september 2021 Plats: Digitalt via Zoom
https://www.teko.se/kalendarium/biolyftet-inspirationsseminarium/

BioLyftet – Inspirationsseminarium

För företag som vill öka användandet av biobaserade, återvunna eller återvinningsbara material Välkommen till ett digitalt seminarium som bjuder på inspiration och information med exempel på hur hållbara material...
Datum: 31 augusti 2021
https://www.teko.se/aktuellt/nyheter/strategiska-innovationsprogram-far-fortsatt-finansiering/

Strategiska innovationsprogram får fortsatt finansiering

Satsningen på strategiska innovationsprogram har bidragit till bred samverkan, stärkt internationell konkurrenskraft hos aktörer som deltar och till mobilisering och förnyelse inom områden som är viktiga för Sverige. Beslut...
https://www.teko.se/kalendarium/cirkular-ekonomi-finns-det-pa-riktigt/

Cirkulär ekonomi – finns det på riktigt?

Välkommen till Science Park Borås – en av Sveriges ledande aktörer inom cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi är ett hett modeord som ofta används som lösning för att nå världens...
Datum: 7 juli 2021
https://www.teko.se/aktuellt/nyheter/nya-kriterier-ska-driva-cirkular-upphandling/

Nya kriterier ska driva cirkulär upphandling

En ny plattform med kriterier för klimatanpassad och cirkulär upphandling ska öka möjligheten för upphandlare att göra klimatsmarta val. Kriterierna som har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans...
https://www.teko.se/kalendarium/world-fashion-convention-textile-and-apparel-convention/

World Fashion Convention & Textile and Apparel Convention

7-9 november kommer mode- och textilvärlden att mötas i Antwerpen, Belgien, för ett unikt dubbelkonvent: den 36:a världsmodekonferensen 7-8 november, värd IAF, och den nionde europeiska textil- och klädkonventionen...
Datum: 7 november 2021 Plats: Convention Antwerpen
https://www.teko.se/kalendarium/den-cirkulara-textilatervinningen-sa-kan-den-forverkligas/

Den cirkulära textilåtervinningen – så kan den förverkligas

Hur skapar vi på riktigt ett cirkulärt system för textilbranschen och vilka delar är viktiga för att det cirkulära systemet ska fungera? Välkommen till ett webinar som presenterar möjligheter...
Datum: 30 september 2021 Plats: Digitalt via Zoom
https://www.teko.se/kalendarium/textildialogen-nr-2/

Textildialogen nr 2

Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen bjuder in till det andra digitala Textildialogmötet 2021 på temat: Textil – Pågående EU Initiativ. I Cirkulär ekonomi – Handlingsplanen för omställning av Sverige ger regeringen Naturvårdsverket...
Datum: 22 september 2021