Sveriges utrikeshandelsminister deltar i TEKO TALKS den 3 feb