Aktuellt

Cirkulär kommun – möjliggörare för återbruk och delning av möbler!

Cirkulär kommun bjuder in till ett webbinarium där ni får ta del av olika lösningar och möjligheter för att skapa cirkulära möbelflöden internt. Det mest ekonomiskt och miljömässigt fördelaktiga är att använda det vi redan har. Men hur synliggör vi möbelbeståndet och hur kan vi möjliggöra delning mellan verksamheter? Hur…

Datum

01 September 2021

Kontaktperson

E-mail: [email protected]

Läs mer »

Närmare 150 personer ställer om med Re:skills

Den 30 mars kickstartade Re:skills med ett webinar tillsammans med Habit. Nu är det snart 150 personer som deltar i kurser för en hållbar textil- och modebransch. – Det känns inspirerande och kul att Re:skills erbjuder helt digitala kurser som ger grundläggande kompetenser inom viktiga områden! Jag har varit noga…

Läs mer »

Marknadsdialog – Cirkulära arbetskläder

Välkommen att delta i en marknadsdialog kring cirkulära arbetskläder. Marknadsdialogen arrangeras av Science Park Borås och projekten Cirkulär kommun, Textile & Fashion 2030 och CircularHub i samarbete med Göteborgs Stad. Tanken är att samla aktörer från arbetsklädesbranschen och offentlig verksamhet för att undersöka hur vi tillsammans kan skapa förutsättningar för en cirkulär omställning inom…

Läs mer »

BioLyftet – Inspirationsseminarium

För företag som vill öka användandet av biobaserade, återvunna eller återvinningsbara material Välkommen till ett digitalt seminarium som bjuder på inspiration och information med exempel på hur hållbara material används i olika produkter, framtidsspaningar om vad som sker inom området samt information om utbildningen BioLyftets innehåll och kommande aktiviteter. Datum: 31…

Datum

31 August 2021

Läs mer »

Strategiska innovationsprogram får fortsatt finansiering

Satsningen på strategiska innovationsprogram har bidragit till bred samverkan, stärkt internationell konkurrenskraft hos aktörer som deltar och till mobilisering och förnyelse inom områden som är viktiga för Sverige. Beslut har nu tagits om fortsatt finansiering av sex program, bland annat BioInnovation som initierats av TEKO, IKEM och Skogsindustrierna. – Denna…

Läs mer »

Kan Västsverige bli Europas innovativa spets och kreativa mylla för cirkulär design inom textil och mode

Den 15 juni presenteras ett förslag på hur Västsverige kan bli Europas innovativa spets och kreativa mylla för cirkulär design inom textil och mode. Under våren har en lång rad företagsintervjuer genomförts och fem expertgrupper har fördjupat sig i vilka insatser som förenar cirkulär omställning med framgångsrikt entreprenörskap. Ur det…

Datum

15 June 2021

Kontaktperson

Erik Valvring

E-mail: [email protected]

Läs mer »

Nya kriterier ska driva cirkulär upphandling

En ny plattform med kriterier för klimatanpassad och cirkulär upphandling ska öka möjligheten för upphandlare att göra klimatsmarta val. Kriterierna som har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med RE:Source och Återvinningsindustrierna bygger på ett livscykelperspektiv. Något som tidigare saknats, enligt Sven-Olof Ryding på IVL Svenska Miljöinstitutet. – Det…

Läs mer »

World Fashion Convention & Textile and Apparel Convention

7-9 november kommer mode- och textilvärlden att mötas i Antwerpen, Belgien, för ett unikt dubbelkonvent: den 36:a världsmodekonferensen 7-8 november, värd IAF, och den nionde europeiska textil- och klädkonventionen den 8–9 november, värd EURATEX. IAF och EURATEX bjuder in representanter från branschen, men också offentliga myndigheter, icke-statliga organisationer och den…

Datum

07 November 2021

Plats
Convention Antwerpen
Läs mer
Kontaktperson

E-mail: https://conventionantwerp.com/

Läs mer »

Den cirkulära textilåtervinningen – så kan den förverkligas

Hur skapar vi på riktigt ett cirkulärt system för textilbranschen och vilka delar är viktiga för att det cirkulära systemet ska fungera? Välkommen till ett webinar som presenterar möjligheter och utmaningar för textilåtervinningen i Sverige. Vi får bland annat höra ledande forskare och branschföreträdare berätta om innovativa lösningar, men också…

Datum

30 September 2021

Plats
Digitalt via Zoom
Läs mer
Läs mer »

Textildialogen nr 2

Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen bjuder in till det andra digitala Textildialogmötet 2021 på temat: Textil – Pågående EU Initiativ. I Cirkulär ekonomi – Handlingsplanen för omställning av Sverige ger regeringen Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen ett särskilt utpekat ansvar att under 2021 tillsammans anordna dialogmöten för en hållbar textil värdekedja med fokus på miljö…

Datum

22 September 2021

Läs mer »