TEKO har med Unionen och IF Metall tecknat nya kollektivavtal om etableringsjobb för långtidsarbetslösa och nyanlända som varit i Sverige upp till tre år.