Nya avtal om etableringsjobb

TEKO har med Unionen och IF Metall tecknat nya kollektivavtal om etableringsjobb för långtidsarbetslösa och nyanlända som varit i Sverige upp till tre år.

1. Syftet med etableringsjobb

Syftet med etableringsjobb är att personer i dessa grupper ska ges bättre möjligheter att komma in på arbetsmarknaden och skaffa sig de kunskaper och erfarenheter som krävs för att få en anställning. Tanken är också att bolagens arbetskraftsbehov ska tillgodoses.

2. Villkor för att ingå...