Arbete på obekväm tid/förskjuten arbetstid

Arbete som förläggs utanför det tidsintervall som betraktas som “dagtidsarbete” berättigar arbetstagaren till ersättning för de timmar som arbetstagaren arbetar på sådan tid. Regelverket ser olika ut i de olika kollektivavtalen, och redovisas därför separat här nedanför. Det är möjligt för arbetsgivaren att träffa överenskommelse med facket om att tillämpa andra regler på arbetsplatsen. Sådana överenskommelser kan innefatta både tidsgränser och...