Uppräkning av pensionspremie vid avsättning från tidbanken

I Tekoavtalet IF Metall och Tjänstemannaavtalet finns regler om tid till tidbank (arbetstidsförkortning). Om den anställdes intjänade tid tas ut i form av en extra pensionspremie finns regler om att räkna upp värdet om en sådan utbetalning medför lägre skattekostnader för arbetsgivaren jämfört med utbetalning av lön. För 2024 är uppräkningen 5,76% (Lagstadgad arbetsgivaravgift (1,3142) / Särskild löneskatt (1,2426) = 1,0576) Läs mer i de gemensamma...