Pension, deltidspension, beslut om sjukersättning och dödsfall

En anställning kan upphöra på olika sätt. I följande avsnitt finner du information om anställningens upphörande genom pension, deltidspension, beslut om sjukersättning och dödsfall. INNEHÅLLSFÖRTECKNING
  1. Pension, allmänt
  2. Uppnådd pensionsålder enligt LAS
  3. Deltidspension
  4. Besked om hel- eller partiell sjukersättning
  5. Dödsfall

1. Pension, allmänt

En arbetstagare kan gå i pension då den anställde får rätt till ålderspension. Avtalspension SAF-LO och...