Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Alla arbetsgivare är skyldiga att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det centrala i arbetet är att regelbundet undersöka och bedöma arbetsmiljörisker i verksamheten, genomföra åtgärder för att ta bort eller minska arbetsmiljöriskerna samt kontrollera att genomförda åtgärder har fått avsedd effekt. Arbetet ska syfta till att arbetstagare inte ska bli sjuka, skadas eller på annat sätt far illa av arbetet. Det systematiska arbetsmiljöarbetet kan beskrivas som ett...