Överenskommelse om anställningens upphörande

En överenskommelse om anställningens upphörande är ett avtal där arbetsgivaren och den anställde gemensamt kommer överens om att anställningen ska upphöra. Syftet med överenskommelsen är att i samförstånd komma överens om att gå skilda vägar. Kontakta TEKO för rådgivning inför en diskussion om att ingå en överenskommelse med en anställd. INNEHÅLLSFÖRTECKNING
  1. Vad är en överenskommelse om anställningens upphörande?
  2. Varför ingås en överenskommelse om...