Brexit – vad gäller för arbetstagare i Storbritannien och Sverige

Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020. Utträdesavtalet innehöll dock bestämmelser som innebar att Storbritannien i praktisk mening var kvar i EU-samarbetet fram till och med den 31 december 2020. Från den 1 januari 2021 gäller dock nya regler kring uppehålls- och arbetstillstånd. Nedan redogör vi för vad som gäller för brittiska arbetstagare i Sverige och svenska arbetstagare i Storbritannien från den 1 januari 2021. Brittiska medborgare i Sverige Brittiska...