Skiftarbete

För att kunna utnyttja bolagets resurser på ett effektivt sätt och möta kundernas behov kan det i många fall vara lämpligt att dela in arbetet i skift, med olika arbetslag som löser av varandra. Kollektivavtalen ger stor frihet för bolaget att tillsammans med facket komma överens om hur arbetet på skift ska bedrivas, men innehåller också regler som träder i kraft om ingen sådan överenskommelse träffas.

1. Skiftarbete - definition

I kollektivavtalen definieras skiftarbete...