Att sätta lön

Arbetskraftskostnaden är en betydande kostnad och ett viktigt styrmedel i bolagens verksamhet. I våra kollektivavtal finns löneprinciper som innebär att lönebildning och lönesättning ska stimulera produktivitetsökning och ökad konkurrenskraft, men även bidra till att utveckla de anställdas kompetens och arbetsuppgifter. I detta avsnitt kan du läsa mer om att sätta lön. Du hittar även en steg-för-steg-guide om löneprocessen.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

  1. Löneavtal
  2. ...