Diskrimineringsförbud avseende deltidsarbetande och tidsbegränsat anställda

Här finns information om det särskilda förbud mot diskriminering som finns avseende personer som arbetar deltid eller som har en tidsbegränsad anställning.

1. Förbud mot diskriminering

Förbudet gäller både direkt och indirekt diskriminering. Direkt diskriminering Förbudet mot direkt diskriminering innebär att en arbetsgivare inte får tillämpa mindre förmånliga löne- och anställningsvillkor för en deltidsanställd eller en anställd med tidsbegränsad anställning,...