Svetsning

Svetsning kan innebära risker om man inte arbetar på ett säkert sätt och med rätt utrustning. Risker vid svetsningsarbeten kan vara inandning av svetsrök, arbete i besvärliga arbetsställningar, elektromagnetiska fält, vibrationer och dam vid slipning av detaljer, ögonskador eller hudskador när man tittar i ljusbågen eller får svetssprut eller gnistor på sig. Dessutom finns ofta risk för brand. Svetsrök bildas vid alla typer av svetsning. Svetsrök är klassad som...