Vibrationer

I arbetslivet utsätts vi för vibrationer från främst verktyg, maskiner och fordon. Vibrationer brukar delas in i kategorierna hand- och armvibrationer samt helkroppsvibrationer. Hand- och armvibrationer förekommer vanligtvis i samband med arbete med handhållna vibrerande maskiner och verktyg, till exempel slipmaskiner, mutterdragare, borrmaskiner. Exponering för vibrationer kan ge upphov till besvär som domningar och nedsatt känsel i händerna och i en förlängning vita fingrar...