Dokumentationskrav i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Det finns dokumentationskrav i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dokumentationen bör anpassas efter verksamheten och ska sparas så länge den är aktuell och används. Alla företag, oberoende av storlek, ska skriftligen dokumentera:
  • riskbedömningar
  • handlingsplaner
  • arbetsinstruktioner för allvarliga risker i arbetet.
Företag med minst tio anställda ska även skriftligen dokumentera
  • arbetsmiljöpolicy
  • arbetsmiljörutiner
  • uppgiftsfördelning
  • årliga...