Saklig grund för uppsägning

Arbetsdomstolens praxis innebär i princip att uppsägning på grund av sjukdom endast är möjlig i undantagsfall då arbetstagaren, som en följd av sjukdomen, inte kan utföra något arbete av betydelse hos arbetsgivaren samt att arbetsgivaren har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar. En uppsägning som har sin grund i sjukdom och därmed sammanhängande nedsatt arbetsförmåga är en uppsägning av personliga skäl. För att en sådan uppsägning ska vara tillåten måste...