Visstidsanställning

Anställning för begränsad tid upphör utan uppsägning när den överenskomna tiden löpt ut, om inte överenskommelse gjorts om fortsatt anställning. Möjligheten att anställa för viss tid har uttömmande reglerats i våra kollektivavtal. Om visstidsanställningen inte är förenlig med kollektivavtal är den otillåten. På begäran av den anställde kan domstol då förklara att anställningen ska betraktas som tillsvidareanställning.

Avtal om yrkesintroduktion med IF Metall

TEKO...