IT-policy

Datorer och andra IT-verktyg är arbetsgivarens utrustning och arbetsgivaren bestämmer ensidigt hur anställda får använda utrustningen. Arbetsgivare behöver därför ha en internet- och datorpolicy som tydliggör vad som är acceptabel användning och som anger att kontroller kan komma att ske. I skrivelsen Kontroll av arbetstagares användning av IT-verktyg hittar du fördjupande information på temat. Det finns också ett framtaget exempel på IT-policy som kan kompletteras med...