Övergång av verksamhet

Reglerna om övergång av verksamhet kan bli aktuella i flera olika situationer, till exempel då en arbetsgivare överlåter sin verksamhet eller del av sin verksamhet till en annan arbetsgivare. En bedömning måste göras av samtliga omständigheter i det enskilda fallet för att bedöma om reglerna vid övergång av verksamhet blir tillämpliga. De centrala bestämmelserna återfinns i 6 b § och 7 § anställningsskyddslagen och i 28 § medbestämmandelagen. I detta avsnitt beskriver vi...