Anmälan av arbetsskador och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan

Arbetsskador, färdolycksfall, arbetssjukdomar, olyckor och allvarliga tillbud ska anmälas till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. Nedan ges en övergripande beskrivning om vad som ska anmälas och hur det kan göras.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

  1. Anmälan av allvarliga arbetsolyckor och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket
  2. Allvarlig arbetsolycka, exempel på skador som anses allvarliga
  3. Exempel på tillbud som Arbetsmiljöverket bedömt som allvarliga
  4. Anmälan av...